Get in touch

VARIAIR

Central System

Centralt anlæg med et løfte om succes.

VARIAIR Central System (VACS) fra Becker leverer en kompakt løsning til forsyning af luft til et eller flere produktionssystemer. Denne metode til forsyning af vakuum- og blæseluft anvendes en lang række forskellige steder. Uanset om det er i små virksomheder eller i specifikke produktionsfaser i store virksomheder, leverer det energibesparende VARIAIR Central System vakuum og blæseluft, der er tilpasset efterspørgslen.

 

VACS reducerer støjen i arbejdsmiljøet og reducerer driftspersonalets eksponering for høje temperaturer, fordi der ikke er direkte varmekilder. Det er her VACS giver den største fordel ved Beckers modulære styresystem VARIAIR Controller+. Det styrer så mange som fire forskellige trykniveauer med op til syv pumpeenheder hver. VARIAIR Central System overflødiggør behovet for yderligere pumperum. Giver en høj grad af fleksibilitet, VACS bruger korte forbindelseslinjer og er billige at installere. Alt tilsluttet udstyr er forsynet med en indbygget frekvensomformer. På grund af det modulopbyggede design, kan disse kabinetter udvides til enhver tid, for at sikre fleksibilitet i forventet voksende produktionskrav.

Becker_Logo_VARIAIR-Central-System

 

 

 

 

 

Becker VARIAIR Central System

Eksempler på stand-alone-pumper

Centraliseret

Systemer

I centrale systemer erstattes flere enkeltpumper på separate produktionsmaskiner med blot nogle få større vakuumpumper og/eller kompressorer i et separat rum (kontrolrum, kælder osv.). Enhederne er forbundet til produktionsmaskinerne via rør.

 

Centrale systemer giver dine maskiner on-demand vakuum og blæseluft, hvilket betyder energibesparelser. Støjniveauet reduceres drastisk i medarbejdernes arbejdsområder. Alle pumper i et centraliseret system er udstyret med egen frekvensomformer. De pneumatiske krav til hver produktionsmaskine kan således løbende tilpasses til et givet driftspunkt. I gennemsnit opererer frekvensstyrede enheder med en relativ hastighed på ca. 65%. Samlet set fører dette til betydelige energibesparelser i forhold til separate enheder og enheder uden hastighedsregulering.

Becker Centralised System_VADS 1500

Animationen for fødevareemballageindustrien til højre viser typiske problemer i decentraliserede produktionsområder:

 • Manglende hastighed
 • Fejl i pumpen
 • Støj- og varmeemissioner
 • Aerosolemissioner

 

Sammen kan vi gøre det bedre!
Er du klar til at bringe din produktionseffektivitet op på det næste niveau?

Becker Centralized Vacuumn Systems

6 Trin til dit
energi effektive centralsystemer

 

6 Trin
til at maksimere din produktions-effektivitet og starte med omkostningsbesparelser i stor stil!

1. Præ-Projekt fasen

For at levere den perfekte løsning vil vi undersøge dit nuværende set up samt have udførlige samtaler med projektmanagere og arkitekter.

2. Projekt planlægningsfasen

Ud fra data, fra samtalerne I fase 1, bliver dimensionering af forskellige parametre som pumper og styring evalueret.

3. Tilbuds fasen

Efter at have gennemgået fase 1 og 2 bliver der præsenteret et detaljeret tilbud på vore service (vakuumpumper og/eller kompressorer, tilbehør og lignende).

4. Projekt fasen (efter ordre)

Hvis tilbuddet bliver accepteret, begynder realiseringsfase. Her bliver der blandt andet lavet installationstegninger og vakuumpumper og kompressorer bliver installeret.

5. Idriftsættelse

Tillykke! En sidste kontrol og du er klar til drift. Vi sætter dit centralsystem individuelt op til dig.

6. Service

Hvis noget går galt, er vi der for dig. Vi tilbyder dig en dig en optimal vedligeholdelses kontrakt og verdensomspændende garanti på reparationer og reservedele.

Fordele

 

Vores centrale pneumatiske systemer er altid optimeret til dine specifikke krav. Hvert system er designet og konfigureret specielt til kravene i det givne program.

I produktionsfaciliteterne underkastes arbejdspladserne stadig strengere støj- og varmeemissionsregler. I centraliserede pneumatiske systemer er der ikke længere behov for separate vakuumpumper og kompressorer. Medarbejderne udsættes for minimal varme, støj og olietåge.

Eliminering af de mange separate pumper fører til en betydelig reduktion i konvektionsvarmen. Således er klimaanlæg udsat for lavere belastning og forbruger mindre energi. Ved at fjerne udstødningen (og den medfølgende olietåge) fra produktionsområdet forbedres luftkvaliteten betydeligt i produktionsområdet.

Becker VARIAIR Controller+ er den ideelle controllerløsning til VARIAR Central Systems (VACS), Central Systems og tank monterede vakuumsystemer.

I centraliserede pneumatiske systemer kan du inspicere og servicere de pneumatiske forsyninger på et enkelt sted. Det er meget lettere at få adgang til og inspicere disse enheder end at skulle bevæge sig til hver enkelt forsyningsenhed.

Anlæg uden et centraliseret pneumatiske forsyningssystem har typisk flere vakuumpumper og kompressorer fra flere producenter i produktionen. De mange forskellige udskiftnings- og sliddele, der kræves til hver enkelt enhed, resulterer i drastisk øget logistik og bliver dyre at operere. Generelt er behovet for vedligeholdelse af vakuumpumper og kompressorer i centraliserede pneumatiske systemer lav og der benyttes mange af de samme dele og materialer. Dette begrænser antallet af nødvendige dele til et absolut minimum.

Roots Booster

Emballering

Den berørings- og oliefrie tryk roots booster pumpe er en effektiv løsning til pumpestationer, der anvendes i fødevareemballageindustrien (primær emballering). Evakueringshastigheden øges betydeligt i forhold til den enkelt vakuumpumpe, der er integreret i pakkemaskinen. Med sin integrerede bypass tilbyder den høj driftssikkerhed og mulighed for high-performance emballeringsprocesser.

 

Booster pumpen supplerer en eksisterende vakuumpumpe. Sammen med denne grundpumpe tilbyder den kompakt delvis centralisering. Den anvendte grundpumpe er en oliesmurt lamelvakuumpumpe fra Becker.

Vakuum systemer

med tank

Når der er behov for et konstant vakuumniveau, klare vakuumsystemer fra Gebr. Becker opgaven. Systemer der leverer et konstant vakuumniveau, indeholder generelt en eller flere vakuumpumper monteret på en beholder.

Tankene fås i størrelserne 90, 250, 500, 750, 1000 og 1500 liter i vandrette udgaver. De er varmgalvaniseret indvendig og udvendig. Til automatisk regulering af vakuumniveauet er systemerne udstyret med et styreskab. Den indeholder en transformer til strømforsyning af trykafbryderen, tidsrelæ, tænd/sluk-knap, hovedafbryder, drift og fejlindikator samt driftstimerstæller. Et sugefilter, afspærringsventiler og kondensatafløb er også inkluderet i ”plug and play” systemet. Desuden er alle systemer designet, så de nemt kan udstyres med ekstra tilbehør såsom separatorer, kugleventiler osv.

 

Hvis der allerede er etableret et konstant vakuumniveau eller hvis det ikke er nødvendigt, kan pumperne også placeres i et pladsbesparende racksystem. For eksempel kan et medicinsk rack være udstyret med 3 tørt-løbende vakuumpumper fra VTLF serien, sekretion separatorer og styreskab. Ud over endnu større oliesmurte vakuumpumper kan 2000 liters tanke også anvendes til centraliserede systemer. Pumperne og tankene installeres derefter separat. Det meget fleksible Becker vakuumsystem kan således altid integreres optimalt i kundeapplikationen!

Becker Vacuum System with Vessel (VT 4.40)

D Systemer

 

Tørt-løbende vakuumpumper (VT, VX, VTLF & VXLF) anvendes her. Dette gør det muligt at opnå et vakuum på op til 90 %.

L Systemer

 

Oliesmurte vakuumpumper (U 4. & U 5.) anvendes her. Dette gør det muligt at opnå et vakuum på op til 99,9 %.

VARIAIR Controller+

til systemløsninger

Controlleren kan nemt justeres efter individuelle krav. VARIAIR Controller+ er en bæredygtig teknologi og løsning til styring og overvågning af luftforsyningssystemer. Vakuum- og trykpumper, der er udstyret med eller uden Becker frekvensomformerteknologi (VARIAIR-enheder), kan bygges sammen til brugervenlige komplette systemer. Forskellige typer pumper, for eksempel sidekanalblæsere og lamelvakuumpumper, kan kombineres og skræddersys, så de passer til et specifikt behov som et VARIAIR Central System.

Becker_Logo_VARIAIR-Controller+

Oplev

 

 • Fuld support og integration af VARIAIR Unit
 • Sensorstyret styring til op til 8 trykniveauer
 • Forøgelse af levetiden på grund af balanceret driftstid for hver pumpe
 • Forbedret energieffektivitet, når den er samlet i et system
 • Reducerede serviceomkostninger
 • Enkel opgradering på grund af modulært komponentdesign
 • Nem integration af kundespecifikke dele og komponenter
 • Grafisk brugergrænseflade, der kan tilpasses, f.eks. kunde logo
 • Nem implementering af yderligere applikationsspecifikke funktioner
 • Fieldbus og Ethernet som option
 • Velegnet til alle systemer; eftermontering er mulig
 • Optimeret drift for hvert enkelt program
 • Intuitiv betjeningsgrænseflade
 • Ensartet software- og hardwaredesign til mange typer systemer
 • Support af forskellige sprog og måleenheder
 • Mulighed for overordnet kontrol og overvågning af controlleren via kundenetværk
 • Værktøj til logføring og diagnosticering
 • Reduktion af slid
 • Manuel driftstilstand
 • Interaktiv assistance og demonstration af vedligeholdelsesprocedurer
 • VARIAIR Controller+ med 7" eller 10,1" berøringsskærm eller uden skærm
 • Alle komponenter er UL/CSA godkendte
 • Beskyttelsesklasse i henhold til EN60529, Touchscreen (forside) IP65
 • Vedligeholdelsesfri, ingen harddisk, ventilator eller batteriAlle komponenter til rådighed over hele verden
 • Mulighed for forskellige typer af digitale og analoge moduler
 • Fieldbus og Ethernet som option
 • Becker VARIAIR Controller+ er den ideelle controllerløsning til:
   - VARIAR Central Systems (VACS)
   - Centrale systemer
   - Tankmonterede vakuumsystemer
 • Det er muligt at udskifte gamle Becker systemer.
 • Følgende produkter kan integreres:
   - Tørløbende lamelvakuumpumper
   - Oliesmurte lamelvakuumpumper
   - Skruevakuumpumper
   - Klopumper
   - Sidekanalblæsere
   - Radialblæsere
 • Vakuumemballage til fødevareindustrien
 • CNC vakuumborde til træindustrien
 • Håndtering, adskillelse og transport af papir til trykkeribranchen
 • Håndtering (pick and place) af elektroniske komponenter i renrums miljøer
 • Aspiration applikationer til den medicinske og dental industri
 • Fremstilling og emballering af cigaretter til tobaksindustrien

Produktanmodning

Systemer