Miljöindustri

Vakuumpumpar och kompressorer från Becker sätter saker på dess rätta ställen

Prestanda, precision och hållbarhet spelar roll i miljöindustrin. Vakuumpumpar och kompressorer från Becker utför sitt jobb dag efter dag i många miljötekniska processer.

Becker_Icon_Branch_Environmental_RGB

Användningsexempel för vakuumpumpar och kompressorer

 • extrahera

  Generering av undertryck för dränering i vakuumavloppsvatten

  Lufttillförsel till luftövervakningsanordningar för mätning av suspenderade fasta ämnen och dammutsug

  extrahera

 • pneumatisk transpor

  Transport av avloppsvatten och andra luft/vätskeblandningar

  pneumatisk transpor

 • blåsa och injicera

  Syresättning genom blåsluft stimulerar tillväxt av bakterier som krävs för vattenrening i avloppsvatten

  Dekontaminering av mark genom luftstrålning – blåsluft löser upp giftiga ämnen i förorenad mark. Giftiga ämnen separeras av filter med aktivt kol.

  Blåsluft för avsvavling av biogas

  Ventilation av vattenbruk

  Blåsluft för att fånga upp sand i avloppsanläggningar

  Tryckluft för återspolningsprocesser

  blåsa och injicera

Denna webbplats använder cookies, vilket är nödvändigt för den tekniska driften av webbplatsen. Andra cookies som ökar användbarheten på denna webbplats, tjänar till direktreklam eller förenklar interaktion med andra webbplatser och sociala nätverk kommer endast att användas med ditt medgivande.

Dataskydd