Lamellkompressorer

torrgående

De stabilt uppbyggda lamellpumparna är avsedda även för högre differenstryck vid vakuum- och/eller tryckapplikationer. I pumphusets cylinder snurrar en excentriskt placerad rotor med slitsar som de perfekt anpassade lamellerna rör sig i och skiljer de separata kamrarna åt.

VARIAIR
Becker frekvensomvandlare teknik

VARIAIR-Unit

läs mer

 

 

Ladda ner

Produktförfrågan

Denna webbplats använder cookies, vilket är nödvändigt för den tekniska driften av webbplatsen. Andra cookies som ökar användbarheten på denna webbplats, tjänar till direktreklam eller förenklar interaktion med andra webbplatser och sociala nätverk kommer endast att användas med ditt medgivande.

Dataskydd