Klokompressorer

Klokompressorer kännetecknas av en 100 % olje och beröringsfri drift. De båda kloformade rotorerna snurrar kontaktfritt mot varandra i kompressionskammaren. Vilket betyder att den här typen av pumpar kräver minimalt med underhåll. Klotekniken garanterar hög verkningsgrad och håller energiförbrukningen på en låg nivå.

Produktförfrågan

Denna webbplats använder cookies, vilket är nödvändigt för den tekniska driften av webbplatsen. Andra cookies som ökar användbarheten på denna webbplats, tjänar till direktreklam eller förenklar interaktion med andra webbplatser och sociala nätverk kommer endast att användas med ditt medgivande.

Dataskydd