VÅR

FÖRETAGSPOLICY

Becker_Quality

 

Våra kunder ger oss måttstocken för KVALITETEN på våra produkter och service. Med tanke på detta förbinder vi oss till en kontinuerlig utveckling av våra produkter och processer.

Becker_Environment and Energy

 

För BECKER, är ENERGI och MILJÖ ett par av våra hörnstenar. Vi värdesätter en hållbar resursanvändning under produktens hela livscykel och tillverkar produkter designade leverera en energieffektiv prestanda.

Becker_Industrial Safety

 

Vi engagerar oss i både våra kunders som vår egen arbetskrafts HÄLSÄ och SÄKERHET. En olycksfri hantering av våra produkter i en säker arbetsmiljö för vår personal inklusive en säker datahantering är nyckelfaktorer i BECKERs uppdrag.

KVALITET ÄR INTE

EN PRODUKT AV TILLFÄLIGHETER

Becker_Supplier

 

Våra KVALIFICERADE LEVERANTÖRER förser oss med råvaror och bearbetade delar som påtagligt påverkar kvaliteten på vår slutprodukt. På BECKER får bara kvalificerade leverantörer möjlighet att leverera. Vår leverantörsbedömning utvärderar kvalitet och gör att vi kan vidta effektiva åtgärder vid behov.

Becker_Process Management

 

Det hos Becker INTEGRERADE SYSTEMET för PROCESSHANTERING säkerställer snabb kommunikation och implementering av specifika förändringar. På detta sätt är det möjligt att snabbt reagera på ekonomiska och sociala förändringar.

Becker_Customer

 

Vi ägnar därför våra KUNDER högsta uppmärksamhet åt dessa mycket specifika och individuella krav, erbjuder våra kunskaper i samråd och säkerställer att kraven uppfylls så att våra kunder blir helt nöjda. Hos BECKER är varje kund i centrum!

LADDA NER CERTIFIKAT

FÖRETAGSLEDNING
MANUAL

Från Becker, för våra kunder

och leverantörer och för oss.

visa e-paper (EN)

Underwriters
Laboratories

Becker UL Fil

NR. E212337

Omdirigera UL Product IQ

AVFALLSHANTERING AV ANVÄNDA PRODUKTER

Det är förbjudet att kasta elektriska apparater i hushållsavfallet. Kasta inte din använda produkt tillsammans med hushållsavfallet.

 

Våra produkter består av värdefulla och återvinningsbara råvaror, såsom metaller (aluminium, gjutjärn, stål) och plast. Informera dig själv om möjligheterna att returnera din begagnade produkt i ditt område och använd retursystemet för bortskaffande. Genom en professionell och miljövänlig återvinning av våra produkter och deras tillbehör bidrar du aktivt till att minska koldioxidutsläppen från sådana material och du skyddar miljön.

 

Tänk på de regler och föreskrifter som gäller i ditt land vid bortskaffande eller begagnade apparater. Kontakta oss om du har frågor.

Icon Recycling

Denna webbplats använder cookies, vilket är nödvändigt för den tekniska driften av webbplatsen. Andra cookies som ökar användbarheten på denna webbplats, tjänar till direktreklam eller förenklar interaktion med andra webbplatser och sociala nätverk kommer endast att användas med ditt medgivande.

Dataskydd