Blåsa och injicera

Blåsluft för att lufta avloppsvatten och mycket mer

Kompressorer från Becker används för att bygga upp tryck för luftförsörjning till kundspecifika processer.

Becker_Icon_Application_Blowing&Injecting

Användningsexempel för kompressorer

 • byggbranschen

  Använd blåsluft för att applicera färdig gips på väggar

  Applicering av tryckluft på reliners för reparation av skadade dräneringssystem

  Blåsluft för skumbetongverk

  byggbranschen

 • tryck- och pappersindustrin

  Hantering av pappersark i matare för vidare bearbetning av tryck- och pappersprodukter

  Generering av luftkuddar på styrrullar för att skydda tryckta produkter

  Puderdamm för separering av pappersark

  Blåsluft för joniseringsanläggningar för elektrostatisk urladdning under tryckning

  Förenklad transport av papperslager och användning på skärbord

  Tryckluft till skärbord för att förenkla transporten av papperslager och deras användning

  tryck- och pappersindustrin

 • elektronikindustrin

  Blåsa och injicera  vid våta processer i kretskortsproduktion

  elektronikindustrin

 • energibranschen

  Tillförsel av atmosfäriskt syre till bränslecellskatoden

  Tillförsel av luft  i stationära bränsleceller

  energibranschen

 • plastindustrin

  Lufttillförsel för kylningsprocesser vid filmproduktion

  plastindustrin

 • allmän maskinteknik

  Kontrollerbart flöde av blåsluft för luftknivar vid rengöring, torkning och kylning

  O2-anrikning inom processteknik

  allmän maskinteknik

 • medicinteknik

  Vakuumkammare  för simulerad höjdträning genom justering av atmosfärstrycket

  Tillförsel av blåsluft till EECP-enheter

  medicinteknik

 • miljöindustrin

  Syresättning genom blåsluft stimulerar tillväxt av bakterier som krävs för vattenrening i avloppsverk

  Jordsanering genom luftspridning –  blåsluft löser giftiga ämnen i förorenad jord. Giftiga ämnen separeras av aktivt kolfilter

  Blåsluft för avsvavling av biogas

  Ventilation av vattenbruk

  Blåsluft för att fånga upp sand i avloppsverk

  Tryckluft för backspolningsprocesser

  miljöindustrin

 • förpackningsindustrin/livsmedelsindustri

  Tryckluft i pneumatiska frukt- och vinpressar

  förpackningsindustrin/livsmedelsindustri