Miljöindustri

Vakuumpumpar och kompressorer från Becker sätter saker på dess rätta ställen

Prestanda, precision och hållbarhet spelar roll i miljöindustrin. Vakuumpumpar och kompressorer från Becker utför sitt jobb dag efter dag i många miljötekniska processer.

Becker_Icon_Branch_Environmental_RGB

Användningsexempel för vakuumpumpar och kompressorer

 • extrahera

  Generering av undertryck för dränering i vakuumavloppsvatten

  Lufttillförsel till luftövervakningsanordningar för mätning av suspenderade fasta ämnen och dammutsug

  extrahera

 • pneumatisk transpor

  Transport av avloppsvatten och andra luft/vätskeblandningar

  pneumatisk transpor

 • blåsa och injicera

  Syresättning genom blåsluft stimulerar tillväxt av bakterier som krävs för vattenrening i avloppsvatten

  Dekontaminering av mark genom luftstrålning – blåsluft löser upp giftiga ämnen i förorenad mark. Giftiga ämnen separeras av filter med aktivt kol.

  Blåsluft för avsvavling av biogas

  Ventilation av vattenbruk

  Blåsluft för att fånga upp sand i avloppsanläggningar

  Tryckluft för återspolningsprocesser

  blåsa och injicera