Extrahera

Extrahera vätskor med vakuumpumpar

Vakuumpumpar från Becker används för att transportera gas, vätska och fasta ämnen. En avskiljare förhindrar att vätskor och fasta ämnen tränger in i vakuumpumpen.

Becker_Icon_Application_Extracting

Användningsexempel för vakuumpumpar

 • byggbranschen

  Avlägsnande av luft/vattenblandningar i grundvattensystem för dränering av byggplatser

  byggbranschen

 • elektronikindustrin

  Extraktionssystem för ångor

  elektronikindustrin

 • träbearbetningsindustrin

  Vakuum för torkning och impregneringsprocesser i autoklaver

  träbearbetningsindustrin

 • laserindustrin

  Extrahering vid lasersvetsning

  laserindustrin

 • allmän maskinteknik

  Vakuum till mobila eller stationära industriella dammsugare

  allmän maskinteknik

 • medicinteknik

  Vakuumtill mobila eller stationära extraktionssystem för vätskor och utsöndringar vid sjukhus- och tandapplikationer

  Extraktion/utsug av narkosgaser

  Vakuum(stöd) i kosmetiska applikationer och hudbehandling (endermologi)

  Rökutsug och vakuum för system för hantering av medicinskt avfall

  medicinteknik

 • miljöindustrin

  Generering av undertryck för dränering i vakuumavlopp

  Lufttillförsel till luftövervakningssystem för mätning av  fasta ämnen och damm

  miljöindustrin

 • förpackningsindustrin/livsmedelsindustrin

  Extraktionsanläggningar för automatiserade slaktsystem

  förpackningsindustrin/livsmedelsindustrin

Denna webbplats använder cookies, vilket är nödvändigt för den tekniska driften av webbplatsen. Andra cookies som ökar användbarheten på denna webbplats, tjänar till direktreklam eller förenklar interaktion med andra webbplatser och sociala nätverk kommer endast att användas med ditt medgivande.

Dataskydd