Gasrecirkulation

Recirkulationspumpar för en smidig cirkulation

Pumpar används för att transportera gaser i en krets. Huvudsakligen gastäta pumpar från Becker med KF-flänsar är integrerade i applikationer för att undvika förluster av dyra gaser. De kontaktlösa och  torrgående pumparna från Becker uppträder neutralt mot de applicerade gaserna. Överdriven värme kan kylas av individuellt justerade gastäta värmeväxlare från Becker.

Becker_Icon_Application_Gas-Re-Circulation

Användningsexempel för pumpar

Denna webbplats använder cookies, vilket är nödvändigt för den tekniska driften av webbplatsen. Andra cookies som ökar användbarheten på denna webbplats, tjänar till direktreklam eller förenklar interaktion med andra webbplatser och sociala nätverk kommer endast att användas med ditt medgivande.

Dataskydd