Alla Beckers pumpserier

i en överblick

line

MAKE IT BECKER.

VARIAIR VTLF Series
VARIAIR VXLF Series
*Absolut vakuum

Skruv- (VADS), Klovakuumpump (BCV), Roots booster pumpar (RBP)

*Absolut vakuum

Radialvakuumpumpar

VARIAIR RV Series
*Relativt vakuum

Skruv (VADS), Klo (BCP) kompressors

*Relativt tryck

Sidokanalskompressor

enstegs
*Relativt tryck
tvåstegs
*Relativt tryck

Radalkompressor

VARIAIR RV Series
*Relativt tryck

Tryck-/vakuumpumpar

Lamelltryck/vakuumpumpar, torrgående

*Relativt tryck/vakuum

Denna webbplats använder cookies, vilket är nödvändigt för den tekniska driften av webbplatsen. Andra cookies som ökar användbarheten på denna webbplats, tjänar till direktreklam eller förenklar interaktion med andra webbplatser och sociala nätverk kommer endast att användas med ditt medgivande.

Dataskydd