Avgasning

Vakuumpumpar extraherar gaser från olika media

Spår av gaser i substanser och vätskor är oönskade i många tillämpningar. Vakuumpumpar från Becker stöder effektiv reduktion av gaser under vakuum.

Becker_Icon_Application_Degassing

Användningsexempel för vakuumpumpar