Extrahera

Extrahera vätskor med vakuumpumpar

Vakuumpumpar från Becker används för att transportera gas, vätska och fasta ämnen. En avskiljare förhindrar att vätskor och fasta ämnen tränger in i vakuumpumpen.

Becker_Icon_Application_Extracting

Användningsexempel för vakuumpumpar

 • byggbranschen

  Avlägsnande av luft/vattenblandningar i grundvattensystem för dränering av byggplatser

  byggbranschen

 • elektronikindustrin

  Extraktionssystem för ångor

  elektronikindustrin

 • träbearbetningsindustrin

  Vakuum för torkning och impregneringsprocesser i autoklaver

  träbearbetningsindustrin

 • laserindustrin

  Extrahering vid lasersvetsning

  laserindustrin

 • allmän maskinteknik

  Vakuum till mobila eller stationära industriella dammsugare

  allmän maskinteknik

 • medicinteknik

  Vakuumtill mobila eller stationära extraktionssystem för vätskor och utsöndringar vid sjukhus- och tandapplikationer

  Extraktion/utsug av narkosgaser

  Vakuum(stöd) i kosmetiska applikationer och hudbehandling (endermologi)

  Rökutsug och vakuum för system för hantering av medicinskt avfall

  medicinteknik

 • miljöindustrin

  Generering av undertryck för dränering i vakuumavlopp

  Lufttillförsel till luftövervakningssystem för mätning av  fasta ämnen och damm

  miljöindustrin

 • förpackningsindustrin/livsmedelsindustrin

  Extraktionsanläggningar för automatiserade slaktsystem

  förpackningsindustrin/livsmedelsindustrin