Gasrecirkulation

Recirkulationspumpar för en smidig cirkulation

Pumpar används för att transportera gaser i en krets. Huvudsakligen gastäta pumpar från Becker med KF-flänsar är integrerade i applikationer för att undvika förluster av dyra gaser. De kontaktlösa och  torrgående pumparna från Becker uppträder neutralt mot de applicerade gaserna. Överdriven värme kan kylas av individuellt justerade gastäta värmeväxlare från Becker.

Becker_Icon_Application_Gas-Re-Circulation

Användningsexempel för pumpar