Pneumatisk transport

Transport av bulkmaterial

Pneumatiska transportsystem tillhandahåller transport av bulkmaterial i form av pulver, granulat, halvfabrikat och färdiga produkter. Vakuumpumpar och kompressorer från Becker genererar den tryckskillnad som krävs för transporten i rörledningssystem.

Becker_Icon_Application_Pneumatic-Conveying

Användningsexempel för vakuumpumpar och kompressorer