Medicinteknik

"Vakuumpumpar och kompressorer från Becker utgör medicinindustrins starka hjärta"

Den medicintekniska industrin litar på hygien och tillförlitlighet - dag efter dag. Vakuumpumpar, vakuumsystem och kompressorer från Becker är alltid enskilda och industriella lösningar. Otaliga sjukhus världen över är beroende av vakuumpumpar och kompressorer från Becker. De är den pålitliga pacemakern i många medicintekniska applikationer.

Becker_Icon_Branch_Medical

Användningsexempel för pumpar och kompressorer för vakuumgeneratorer

 • vakuumfixering

  Vakuumtillförsel till vakuummadrasser för patientimmobilisering och positionering

  Tillförsel av utsug och blåsning av luft till EECP-apparater

  vakuumfixering

 • blåsa och injicera

  Vakuumkammare möjliggör simulerad höjdträning genom justering av atmosfärstrycket

  Tillförsel av utsug och blåsning av luft till EECP-apparater

  blåsa och injicera

 • extracting

  Vakuumförsörjning till mobila eller stationära extraktionssystem för vätskor och sekret  i sjukhus- och tandläkartillämpningar

  Extraktion/utsug av (bedövningsgaser) narkos-gaser

  Vakuumstöd i kosmetiska applikationer och hudbehandling (endermologi)

  Rökutsug och sugning för medicinska avfallshanteringssystem

  extracting

 • pneumatisk transport

  Processluftförsörjning för pneumatiska leveranssystem (provlogistik)

  pneumatisk transport

 • avgasning

  Avgasning av råvaror vid protestillverkning

  avgasning