Alla Beckers pumpserier

i en överblick

line

MAKE IT BECKER.

VARIAIR VTLF Series
VARIAIR VXLF Series
*Absolut vakuum

Skruv- (VADS), Klovakuumpump (BCV), Roots booster pumpar (RBP)

*Absolut vakuum

Radialvakuumpumpar

VARIAIR RV Series
*Relativt vakuum

Skruv (VADS), Klo (BCP) kompressors

*Relativt tryck

Sidokanalskompressor

enstegs
*Relativt tryck
tvåstegs
*Relativt tryck

Radalkompressor

VARIAIR RV Series
*Relativt tryck

Tryck-/vakuumpumpar

Lamelltryck/vakuumpumpar, torrgående

*Relativt tryck/vakuum