Tryck- och pappersindustri

Vakuumpumpar och kompressorer från Becker har fått tag på det

Vakuumpumpar och kompressorer från Becker hanterar det rån förtrycksfasen och den faktiska tryckningen till vidare bearbetning av tryckta produkter, levererar Becker vakuumpumpar, kompressorer och kombinerade tryck-/vakuumpumpar som enskilda enheter, som kundspecifika system eller i centrala luftförsörjningssystem.

Becker_Icon_Branch_Print-and-Paper

Användningsexempel för vakuumpumpar och kompressorer

 • vakuumfixering

  Fixering av tryckplattor i exponeringsenheter och CTP-system

  Fixering av tryck- och pappersprodukter på skärbord och även på skärmtrycksmaskiner

  vakuumfixering

 • pick & place

  Matning och transport av pappersark i offsettryckmaskiner

  pick & place

 • blåsning och injektion

  Utblåsning och singling av pappersark i matare för vidare bearbetning av tryck och pappersprodukter

  Generering av luftkuddar på styrrullar för att skydda tryckta produkter

  Pulverdamning för separering av pappersark

  Blåsluft för joniseringsanläggningar för elektrostatisk urladdning under tryckning

  Förenklad transport av papperslager och användning på skärbord

  blåsning och injektion