Nadmuch i wtryskiwanie

Nadmuch do napowietrzania ścieków i wiele innych

Sprężarki firmy Becker służą do wytwarzania ciśnienia w celu doprowadzenia powietrza do procesów klienta.

Becker_Icon_Application_Blowing&Injecting

Przykłady zastosowania kompresorów

 • budownictwie

  Wykorzystanie sprężonego powietrza do nakładania gotowych tynków na ściany

  Zastosowanie sprężonego powietrza do regeneracji uszkodzonych systemów odwadniających

  Sprężone powietrze dla wytwórni pianobetonu

  budownictwie

 • drukarstwo i przemysł papierniczy

  Nadmuch i rozdzielanie arkuszy papieru w podajnikach do dalszego przetwarzania produktów poligraficznych i papierniczych

  Generowanie poduszki powietrznej na wałkach prowadzących w celu ochrony produktów drukowanych

  Proszkowanie arkuszy papieru w celu rozdzielenia

  Nadmuch powietrza dla instalacji jonizacyjnych do wyładowań elektrostatycznych podczas drukowania

  Transport warstw papieru i zastosowanie na stołach do cięcia

  Sprężarki zasilają stoły tnące w celu ułatwienia transportu warstw papieru i ich wykorzystania

  drukarstwo i przemysł papierniczy

 • przemyśle elektronicznym

  Dmuchanie i wtryskiwanie podczas procesów mokrych w produkcji płytek drukowanych

  przemyśle elektronicznym

 • przemyśle energetycznym

  Dostarczanie tlenu atmosferycznego do katod ogniw paliwowych

  Dostarczanie powietrza do palnika reformującego w stacjonarnych ogniwach paliwowych

  przemyśle energetycznym

 • przemyśle tworzyw sztucznych

  Dopływ powietrza do procesów chłodzenia w produkcji folii z rozdmuchem

  przemyśle tworzyw sztucznych

 • ogólnie inżynieria mechaniczna

  Regulowany niskociśnieniowy strumień powietrza nadmuchowego dla noży powietrznych do czyszczenia, suszenia i chłodzenia

  Wzbogacanie O2 w technologii procesowej

  ogólnie inżynieria mechaniczna

 • technice medycznej

  Komory próżniowe umożliwiają symulację treningu wysokościowego poprzez regulację ciśnienia atmosferycznego

  Dostarczanie powietrza do urządzeń EECP

  technice medycznej

 • przemyśle środowiskowym

  Natlenianie poprzez wydmuchiwanie powietrza stymuluje wzrost bakterii niezbędnych do oczyszczania wody w oczyszczalniach ścieków

  Dekontaminacja gleby za pomocą Air Sparging - wniknięcie wydmuchiwanego powietrza powoduje rozpuszczenie toksycznych substancji w zanieczyszczonej glebie. Substancje toksyczne są oddzielane przez filtry z węglem aktywnym

  Sprężone powietrze do odsiarczania biogazu

  Wentylacja akwakultur

  Wydmuchiwanie powietrza w celu płukania złoża w oczyszczalniach ścieków

  Generowanie sprężonego powietrza dla procesów płukania zwrotnego

  przemyśle środowiskowym

 • przemyśle opakowaniowym/przetwórstwie spożywczym

  Generowanie nadciśnienia w pneumatycznych prasach do owoców i wina

  przemyśle opakowaniowym/przetwórstwie spożywczym