Energia

Dmuchawy Becker do efektywnego dostarczania powietrza.

Pompy próżniowe i dmuchawy firmy Becker podążają za trendem nowych technologii. Są one ważnym i wydajnym składnikiem stacjonarnych ogniw paliwowych i służą m.in. do produkcji akumulatorów.

Becker_Icon_Branch_Energy

Przykłady zastosowania pomp próżniowych i dmuchaw bocznokanałowych

 • pick & place

  Obsługa płyt elektrod

  pick & place

 • ewakuacja

  Odpompowanie akumulatorów w procesach napełniania

  ewakuacja

 • wydmuchiwanie i wtryskiwanie

  Dostarczanie tlenu atmosferycznego do katody ogniwa paliwowego

  Dopływ powietrza do palnika w stacjonarnych ogniwach paliwowych

  wydmuchiwanie i wtryskiwanie

 • jonowych

  Odgazowywanie płynu elektrolitowego w akumulatorach litowo

  jonowych