Przemysł środowiskowy

Pompy próżniowe i kompresory firmy Becker stawiają rzeczy na swoim miejscu.

Wydajność, precyzja i zrównoważony rozwój mają znaczenie w branży ochrony środowiska. Pompy próżniowe i kompresory firmy Becker wykonują swoją pracę dzień po dniu w wielu procesach technologicznych związanych z ochroną środowiska.

Becker_Icon_Branch_Environmental_RGB

Przykłady zastosowania pomp próżniowych i kompresorów

 • odsysanie

  Generowanie podciśnienia do odwadniania w kanalizacji podciśnieniowej

  Nawiew powietrza do urządzeń monitorujących powietrze do pomiaru stężenia zawiesiny i pyłu

  odsysanie

 • transport pneumatyczny

  Transport ścieków i innych mieszanin powietrzno-cieczowych

  transport pneumatyczny

 • wydmuchiwanie i wstrzykiwanie

  Natlenianie poprzez wydmuchiwanie powietrza stymuluje wzrost bakterii potrzebnych do oczyszczania wody w oczyszczalniach ścieków

  Dekontaminacja gleby poprzez wnikanie powietrza - injekcja powietrza powoduje rozpuszczenie substancji toksycznych w zanieczyszczonej glebie. Substancje toksyczne są oddzielane przez filtry z węglem aktywnym.

  Instalacje do odsiarczania biogazu

  Wentylacja akwakultur

  Wydmuchiwanie powietrza w celu wychwycenia piasku w oczyszczalniach ścieków

  Wspomaganie procesów płukania zwrotnego sprężonym powietrzem

  wydmuchiwanie i wstrzykiwanie