Przykładamy dużą wagę do prywatności naszych Użytkowników i dlatego stworzyliśmy niniejszą Politykę prywatności. Jej celem jest zapewnienie, że posiadane przez nas dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zaś z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 

1. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu sklep.becker-polska.com.pl jest firma Becker GmbH z siedzibą w Hölker Feld 29-31, 42279 Wuppertal w Niemczech. Państwa zamówienia czy obsługa serwisowa będą zaś realizowane przez Becker Polska Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Pianowo nr 46, 64–000 Kościan (dalej jako: „Becker Polska” i łącznie jako: „Becker”).
 2. Becker korzysta z usług usługodawców w celu świadczenia usług i przetwarzania danych (w tym do hostowania danych Użytkownika w bezpiecznym centrum obliczeniowym lub przechowywania danych przekazanych w ramach subskrypcji newslettera). Usługodawcy przetwarzają dane wyłącznie na polecenie Becker i zostali zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych. Wszystkie podmioty przetwarzające zostały starannie wybrane i otrzymują dostęp do danych tylko w zakresie i okresie wymaganym do świadczenia usług. Wszystkie serwery usługodawców zatrudnionych przez Becker znajdują się na terenie Unii Europejskiej.
 3. Becker podejmuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu możliwie kompleksowej ochrony danych przed niepożądanym dostępem. Oprócz zabezpieczenia otoczenia roboczego, w niektórych obszarach (zgłoszenia online, formularz kontaktowy, formularze zapytań) Becker stosuje w określonych przypadkach procedury szyfrowania. Podane informacje są następnie przesyłane w postaci zaszyfrowanej przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer), aby zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie, co można rozpoznać po symbolu kłódki w pasku stanu przeglądarki oraz po tym, że adres strony zaczyna się od „https”.
 4. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

2. Dane osobowe zawarte w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji. Użytkownik nie ma obowiązku podawania wymaganych w formularzu danych, jednak ich przekazanie jest niezbędne do świadczenia usług przez Becker Polska (np. do realizacji zamówienia czy obsługi zgłoszenia serwisowego).
 2. Oprócz wskazanych powyżej, serwis może zapisać także informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Administratorem tych danych jest Becker.
 4. Dane w formularzu będą przekazywane wyłącznie podmiotom, z którymi Becker Polska współpracuje przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkowników towarów tj.:
  1. firmom kurierskim współpracującym z Becker Polska przy realizacji zamówień (np. DHL Express), jeżeli Użytkownik wybrał opcję dostawy przez firmę kurierską,
  2. podmiotom obsługującym płatności: (i) firmom kurierskim – jeżeli Użytkownik dokonał wyboru sposobu płatności w postaci „za pobraniem”, (ii) PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg – jeżeli jako sposób zapłaty Użytkownik wybrał system płatniczy paypal.com, (iii) Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia – jeżeli jako sposób zapłaty Użytkownik wybrał system płatności „Stripe”, (iv) innym operatorom płatniczym, z którymi Becker Polska współpracuje / nawiąże współpracę w celu otrzymania ceny za zakupione przez Użytkowników towary, (iv) upoważnionym osobom z Becker Polska w celu pobrania płatności za zamówione towary – jeżeli Użytkownik wybrał opcję „odbiór osobisty”, 
  3. podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), lub też innych podmiotów, z którymi operator Serwisu w tym zakresie współpracuje,
  4. organom państwa, na podstawie zgodnych z prawem żądań i w zakresie z nich wynikającym.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, dla realizacji zamówienia, w celu przeprowadzenia procesu obsługi zgłoszenia serwisowego, obsługi procesu reklamacyjnego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy (dla założenia konta w sklepie internetowym, obsługi zamówienia złożonego przez Użytkownika lub realizacji usługi serwisowej),
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Becker (np. w ramach postępowania reklamacyjnego),
  3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Becker (np. w celach statystycznych, w celu potwierdzenia wykonania obowiązków przez Becker Polska, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami),
  4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych (w celu przesyłania mu informacji o produktach lub usługach).
 7. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze świadczeniem usług ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami lub niezbędnym do pełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Becker lub dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami. W razie, gdy Użytkownik zgłosi żądanie usunięcia konta w sklepie internetowym Becker Polska może przetwarzać dane Użytkownika w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania obowiązków spoczywających na Becker oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Becker Polska.
 8. Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 9. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i EOG.
 10. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

3. Informacja o plikach cookies

W niektórych obszarach naszej strony internetowej stosujemy tak zwane pliki cookie, na przykład po to, aby rozpoznawać preferencje Użytkowników i optymalnie dostosowywać do nich stronę. Umożliwia to ułatwienie nawigacji i zwiększenie łatwości obsługi strony, na przykład po wyborze języka. Pliki cookie pomagają nam również zidentyfikować szczególnie popularne części naszej oferty internetowej. Pliki cookie to małe pliki zapisywane na dysku twardym użytkownika. Pozwalają na przechowywanie informacji przez określony czas oraz identyfikację komputera Użytkownika. W zakresie, w jakim wykorzystywanie plików cookie oznacza przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną ich stosowania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przesłanka prawnie uzasadnionego interesu). Do zapewniania lepszej orientacji Użytkownika i indywidualnej prezentacji usług wykorzystujemy stałe pliki cookie. Dodatkowo wykorzystujemy tzw. sesyjne pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała go o zapisywaniu plików cookie. Dzięki temu stosowanie plików cookie staje się bardziej przejrzyste. Ważne: jeśli Użytkownik całkowicie wyłączy pliki cookie, korzystanie z poszczególnych funkcji naszej strony internetowej może stać się niemożliwe. Na naszej stronie internetowej stosujemy następujące kategorie plików cookie: 

 • Absolutnie niezbędne pliki cookie:te pliki cookie są niezbędne do umożliwienia Użytkownikowi poruszania się po witrynie i korzystania z jej funkcji, np. podczas dostępu do obszarów chronionych hasłem (np. konta Użytkownika). Bez tych plików cookie nie możemy udostępnić określonych usług oczekiwanych przez Użytkownika. Używamy absolutnie niezbędnych plików cookie do jednoznacznej identyfikacji zarejestrowanych Użytkowników, dzięki czemu są oni rozpoznawani podczas korzystania ze strony i ponownych odwiedzin.
 • Pliki cookie zapewniające funkcjonalność/personalizację:Te pliki cookie umożliwiają stronom internetowym zapamiętywanie wcześniejszych danych podanych przez Użytkownika w celu zapewnienia mu zoptymalizowanych funkcji dostosowanych do jego potrzeb. Dzięki temu strona internetowa może być wyświetlana w preferowanym przez Użytkownika języku.
 • Google Analytics:Aby układ naszej strony był dostosowany do potrzeb klientów, tworzymy spseudonimizowane profile Użytkowników za pomocą Google Analytics. Google Analytics używa plików cookie, tj. plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze Użytkownika i umożliwiają analizę sposobu, w jaki korzysta on ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ponieważ jednak aktywowaliśmy anonimizację adresu IP na tej stronie, adres IP Użytkownika jest uprzednio skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany na serwer Google w USA i dopiero tam skracany. Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem ze strony oraz z Internetu. Użytkownik może każdym momencie zgłosić sprzeciw wobec tworzenia spseudonimizowanych profili korzystania. Można to zrobić na kilka sposobów:
  1. Jednym ze sposobów uniemożliwienia analizy aktywności na stronie internetowej przez Google Analytics jest ustawienie tzw. pliku opt-out cookie, który zawiera instrukcję dla Google dotyczącą niezapisywania i niewykorzystywania danych Użytkownika do celów analiz stron internetowych. Należy pamiętać, że w przypadku tego rozwiązania analiza stron internetowych nie będzie przeprowadzana tylko dopóty, dopóki plik op-out cookie będzie zapisany w przeglądarce. Aby ustawić teraz plik opt-out cookie, proszę kliknąć tutaj.
  2. Można również zapobiec zapisywaniu plików cookie używanych do tworzenia profili poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki.
  3. W zależności od używanej przeglądarki można zainstalować w przeglądarce wtyczkę, która uniemożliwia śledzenie aktywności. W tym celu należy kliknąć tutaji zainstalować dostępną tam wtyczkę do przeglądarki.
  4. Można nie wyrazić zgody w komunikacie wyskakującym automatycznie przy otwieraniu naszej strony.
  Zbierane są informacje dotyczące aktywności Użytkownika na tej stronie internetowej (np. przeglądanie podstron, odwiedzone podstrony witryny). Wszystkie dane dotyczące korzystania są przechowywane wraz z pseudonimem, dzięki czemu identyfikacja konkretnej osoby jest wykluczona. Zapisywaniu plików cookie na dysku twardym można generalnie zapobiec, wybierając w ustawieniach przeglądarki opcję „Nie akceptuj plików cookie”. Można także ustawić przeglądarkę tak, aby pytała o zgodę przed zapisaniem plików cookie. W końcu można też w dowolnym momencie usunąć zapisane pliki cookie. W Pomocy danej przeglądarki można dowiedzieć się, jak to dokładnie działa. Jeśli Użytkownik nie akceptuje plików cookie, w konkretnych przypadkach może to spowodować ograniczenie działania strony. Należy pamiętać, że w przypadku usunięcia plików cookie może być konieczne ponowne aktywowanie ustawionych plików opt-out cookie.
 • Czcionki Adobe Typekit Web Fonts: Aby zapewnić jednolite odwzorowanie niektórych czcionek, nasza strona korzysta z czcionek o nazwie Adobe Typekit Web Fonts dostarczanych przez Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe). Gdy uzyskujesz dostęp do naszej witryny, przeglądarka automatycznie ładuje wymagane czcionki bezpośrednio ze strony Adobe, aby móc poprawnie wyświetlać je na Twoim urządzeniu. W rezultacie Twoja przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami Adobe w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym Adobe dowiaduje się, że Twój adres IP został wykorzystany do uzyskania dostępu do naszej witryny. Zgodnie z informacją dostarczoną przez Adobe, żadne pliki cookie nie będą przechowywane w związku z udostępnianiem czcionek. Adobe jest w posiadaniu certyfikatu zgodnego z EU-US Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Privacy Shield jest porozumieniem ratyfikowanym między Stanami Zjednoczonymi a Unia Europejską, mającą na celu zagwarantowanie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych.  W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij ten link: https://www.adobe.com/privacy/eudatatransfers.html.
  Korzystanie z czcionek Typekit Web Fonts jest niezbędne w celu zapewnienia jednolitej prezentacji czcionek na naszej stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji o Adobe Typekit Web Fonts można znaleźć na stronie: https://www.adobe.com/privacy/policies/typekit.html.
  Deklaracja prywatności Adobe jest dostępna pod linkiem: https://www.adobe.com/privacy/policy.html
 • Funkcja czatu Livezilla: Ta strona wykorzystuje czat na żywo firmy Livezilla GmbH. http://www.livezilla.net/home/de. Czat wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika i umożliwiające analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony internetowej (w tym adres IP) są przesyłane na serwer Livezilla i tam przechowywane. Livezilla wykorzysta te informacje do oceny korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej, sporządzania dla operatorów strony raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu. Livezilla przekazuje te informacje także stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Livezilla. Livezilla nigdy nie łączy adresu IP Użytkownika z innymi danymi. Można uniemożliwić instalację plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Livezilla w opisany powyżej sposób oraz w podanym powyżej celu.

4. Gromadzenie logów serwera

Gdy Użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu serwery internetowe standardowo zapisują tymczasowo w tzw. logach dane połączenia komputera wysyłającego żądanie, nasze strony, które odwiedza Użytkownik, datę i czas trwania wizyty, dane identyfikujące używany typ przeglądarki i systemu operacyjnego oraz stronę internetową, z której Użytkownik przeszedł na naszą stronę.
Taki rekord danych składa się z:

 • daty i godziny wejścia na stronę,
 • adresu IP komputera wysyłającego żądanie,
 • nazwy i adresu URL otwieranego pliku,
 • strony internetowej, z której użytkownik przeszedł na naszą stronę (Referrer URL),
 • używanej przeglądarki i ewentualnie systemu operacyjnego.

Wymienione dane są przez nas przetwarzane do następujących celów:

 • zapewnienie prawidłowego nawiązania połączenia ze stroną internetową,
 • zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • analizy bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • pozostałych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. Nasz prawnie uzasadniony interes wynika z podanych powyżej celów zbierania danych. Zebrane dane nie są w żadnym razie wykorzystywane do identyfikowania osoby Użytkownika. Jeśli istnieją wyjątki od tej zasady, zostaną one opisane poniżej. Zbieranie danych w celu udostępniania strony internetowej oraz przechowywanie danych w logach jest absolutnie konieczne do prowadzenia strony internetowej. W związku z tym Użytkownik nie ma w tym zakresie prawa do sprzeciwu.

 

5. Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

 1. Prawo dostępu, prawo do informacji i sprostowania
  Użytkownik może zażądać dostępu do przetwarzanych przez Becker danych osobowych na jego temat. Jeśli dane są (już) nieprawidłowe, Użytkownik może zażądać ich sprostowania. Jeśli dane są niepełne, Użytkownik może zażądać ich uzupełnienia. Jeśli przekazujemy dane Użytkownika stronom trzecim, informujemy te strony trzecie o dokonanym przez Użytkownika sprostowaniu – o ile jest to wymagane przez prawo.

 2. Prawo do usunięcia danych osobowych
  Użytkownik może zażądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych z następujących powodów:
  • jeśli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
  • jeśli Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej,
  • jeśli Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  • jeśli dane osobowe Użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • jeśli dane osobowe Użytkownika muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Należy pamiętać, że prawo do usunięcia danych zależy od tego, czy występuje zgodny z prawem powód, dla którego przetwarzanie danych jest konieczne.

 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika
  Użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych z jednego z następujących powodów:
  • Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Becker sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • Becker nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Becker są nadrzędne wobec podstaw Użytkownika.

 4. Prawo do sprzeciwu
  Becker może przetwarzać dane Użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub w interesie publicznym. W takich przypadkach Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dotyczy to również sytuacji, w której wykorzystujemy dane do marketingu bezpośredniego.

 5. Prawo do przenoszenia danych
  Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe, które przekazał Becker, w formacie umożliwiającym ich przenoszenie. Oprócz tego ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wykonując to prawo, Użytkownik ma ponadto prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Becker bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Strona ta używa pliki cookie (ciasteczek), które są potrzebne do skutecznej pracy strony internetowej i stale są zapisywane. Inne pliki cookie (ciasteczka), które zwiększają wygodę podczas korzystania z tej strony, służą bezpośredniej reklamie lub ułatwiają interakcję z innymi stronami internetowymi lub sieciami społecznościowymi, są zapisywane jedynie za Twoją zgodą.

Polityka prywatnościImpressum