Dziedzictwo

Nasza odpowiedzialność

Becker_Sustainability Statement_PL

Dziedzictwo

Nasza odpowiedzialność

Becker_Frau Dr. Becker

 

Gebr. Becker od samego początku opowiadał się za firmami rodzinnymi, które mogą być przekazywane kolejnym pokoleniom. Naszym celem jest dostosowanie naszych działań w sposób, który tworzy długoterminową wartość ekonomiczną, ekologiczną i społeczną i nie tworzy bogactwa kosztem naszej przyszłości.

CEO Dr. Dorothee Becker

Środowisko

Becker_Icon Umwelt und Natur

 

Wnosimy swój wkład w zrównoważoną przyszłość.

Pracownicy

Icon Mitarbeiter

 

Tworzymy zrównoważone środowisko pracy, współpracując w duchu zaufania.

Zaangażowanie społeczne

Becker_Icon Soziales Engagement

 

Poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność społeczną.