ZGŁOSZENIE SERWISOWE

WAŻNE: zgłoszenie awarii nie jest jednoznaczne z zamówieniem wykonania usługi serwisu. Po przesłaniu urządzenia do Becker Polska Sp. z o. o., zostanie przeprowadzona nieodpłatna ekspertyza i przedstawione do akceptacji zlecenie serwisowe, wraz z listą zużytych części, wyceną oraz proponowanym terminem realizacji. Po wykonaniu usługi serwisowej, urządzenie zostanie pomalowane. W przypadku braku akceptacji przedstawionego zlecenia serwisowego, pompa zostanie zwrócona w stanie rozmontowanym na koszt klienta. Przy braku kontaktu ze strony serwisu w terminie do 5 dni roboczych od daty wysyłki, prosimy o niezwłoczny kontakt pod numerem telefonu 65-5114172 lub mailem na adres: serwis@becker-polska.com.

 

Plik do pobrania

PDF Icon Zgłoszenie serwisowe (pdf)

OŚWIADCZENIE: