Сведения о компании

Becker Polska Sp. z o.o.

Pianowo 46

64-000 Kościan

Polska

 

Phone 655114170

Fax: 655110828

info@becker-polska.com

www.becker-polska.com

Prezes zarządu:

Grzegorz Wojciechowski

 

KRS 0000313602 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy w Poznaniu

NIP PL6981791144

REGON 300928900

Nie ponosimy odpowiedzialności za linki do stron internetowych osób trzecich.

 

Prawa autorskie i prawa do wizerunku:

Układ strony internetowej, obrazy, zdjęcia, grafiki i użyte teksty są również chronione prawem autorskim. Korzystanie przez osoby trzecie jest niedozwolone.

 

Zastrzega sie prawo do zmian

This website uses cookies, which are necessary for the technical operation of the website and are always set. Other cookies, which increase the usability of this website, serve for direct advertising or simplify interaction with other websites and social networks, will only be used with your consent.

Privacy PolicyImprint